Kako napisati obvezujuću mjenicu

Bez obzira da li vaša tvrtka posuđuje novac nekome ili vi osobno posuđujete novac, kad pišete obvezujuću mjenicu, pravni je ugovor između zajmodavca i zajmoprimca. Mjenice obično pišu banke, zajmodavci i odvjetnici, ali pravilno napisana mjenica može biti jednako legalna kad je sklope dvije osobe.

1

Napiši datum pisanja mjenice na vrh stranice.

2

Napišite količinu bilješke. Dodajte iznos kredita zapisan u numeričkoj vrijednosti i u dugom obliku (zapisan riječima), slično onome kako biste napisali ček.

3

Opišite bilješke. Napišite opis u kojem se kaže kako je zajmoprimac dužan vratiti zajam, na primjer tjednim, mjesečnim ili tromjesečnim plaćanjem. Navedite datum dospijeća prve uplate ispisujući mjesec, dan i godinu. Navedite dan i mjesece koji dospijevaju i za kasnija plaćanja. Na kraju na bilješci naznačite zadnji dan i mjesec posljednje uplate.

4

Napišite kamatnu stopu. Opišite kamatnu stopu zajma u numeričkoj vrijednosti sa znakom postotka i u dugom obliku. Navedite je li kamatna stopa fiksna ili promjenjiva.

5

Navedite je li bilješka osigurana ili nesigurna. Ako zajmoprimac koristi kolateral za osiguranje kredita, opišite to na mjenici. Na primjer, ako je zajam osiguran od kuće ili komercijalne nekretnine, navedite to u bilješci tako što ćete uključiti adresu nekretnine i opis vrste zgrade (stambena kuća, skladište).

6

Na bilješku navedite imena zajmodavca i zajmoprimca, navodeći koja je koja osoba.

7

Napišite cjelokupnu poštansku adresu na koju treba poslati svaku uplatu.

8

Svaki zajmoprimac treba ispisati i potpisati svoje ime, kao i datirati mjenicu, kako bi priznao obvezu vraćanja zajma.