Ponovno pokretanje Samsung tableta

Iako se obično smatraju stabilnim uređajima, Galaxy i drugi Samsung tableti povremeno će možda trebati ponovno pokretanje radi rješavanja problema. Ponovnim pokretanjem tableta obično se rješavaju problemi poput sporih performansi, slabe memorije i zaustavljenih programa ili dodataka. Ponovno pokretanje Samsung tableta samo zahtijeva pritiskanje i držanje odgovarajuće tipke, a zatim odabir ispravne opcije za ponovno pokretanje tableta.

1

Pritisnite i držite tipku "Napajanje" na vašem Samsung tabletu nekoliko sekundi.

2

Otpustite gumb kad se na vašem tabletu pojavi izbornik "Power Options" (Mogućnosti napajanja).

3

Dodirnite gumb "Restart" da biste ponovno pokrenuli Samsung tablet.

4

Pričekajte da se uređaj isključi, a zatim se ponovno uključite. Kad se ponovo zaključa zaslon, tablet se uspješno ponovno pokreće.