Kako proslijediti poštu svim kontaktima u Gmailu

Ako primite e-poštu koja bi mogla zanimati većinu vaših zaposlenika i klijenata, možete je proslijediti svima u svom Gmail adresaru sa samo nekoliko klikova mišem. Gmail sučelje olakšava odabir više kontakata kao primatelja vaše e-pošte. Nakon što smislite kako odjednom umetnuti sve kontakte u polje "Za", samo trebate kliknuti gumb "Pošalji". Također možete poništiti odabir nekih kontakata u slučaju da ne želite da prime vašu e-poštu.

1

Prijavite se na svoj Gmail račun, otvorite e-poštu koju želite proslijediti i kliknite vezu "Proslijedi" u okviru "Kliknite ovdje za odgovor ili proslijedite" na dnu e-pošte.

2

Kliknite vezu "Za" da biste otvorili adresar. Oznaka "Odaberite kontakte" prikazuje se kad pokazivač miša zadržite iznad veze.

3

U padajućem okviru na vrhu odaberite "Svi kontakti" umjesto "Moji kontakti". Svi se kontakti prikazuju kao popis.

4

Kliknite vezu "Odaberi sve" da biste odabrali sve kontakte u adresaru, a zatim kliknite gumb "Odaberi" da biste ih umetnuli u okvir primatelja.

5

Kliknite gumb "Pošalji" za prosljeđivanje e-pošte svim kontaktima u adresaru.