Podešavanje boja zaslona na Apple iPhoneu

Sučelje Apple iPhonea koristi prilično dosljedne boje, a vlasnik većinu boja na ekranu ne može promijeniti. Međutim, korisnici iPhonea mogu preokrenuti cjelokupnu shemu boja uređaja. Obrnute boje zaslona mogu pomoći osobama s oštećenjima vida ili daltonistima da se kreću telefonom i tekst učiniti čitljivijim.

1

Pristupite početnom zaslonu iPhonea i dodirnite aplikaciju "Postavke".

2

Odaberite "General", a zatim dodirnite "Accessibility".

3

Pronađite odjeljak s oznakom "Vizija". Uključite ili isključite opciju "Invert Colors". Kad je opcija "Uključeno", iPhone boje su obrnute.

4

Dotaknite postavku natrag na "Isključeno" ako se želite vratiti na uobičajenu shemu boja.