Kako otvoriti zaglavljeni heftalicu

Zamjena klamerice svaki put kad se zaglavi nema poslovnog smisla. Ako naučite sami popravljati zaglavljenu klamericu, štedite novac i povećavate korisni vijek upotrebe klamerice. Znajući što ne treba raditi kada se klamerica zaglavi, sprječava vas da nanesete dodatnu štetu. Općenito, popravak klamerice zahtijeva samo nekoliko osnovnih predmeta i nekoliko trenutaka za ispravljanje. Vjerojatno možete popraviti klamericu za manje vremena nego što je potrebno za povezivanje s mrežom i naručivanje novog. Radite od najmanje invazivnih popravaka do najinvazivnijih popravaka kako biste spriječili štetu.

1

Otvorite klamericu u potpunosti tako da dno i vrh klamerice budu u vodoravnoj liniji. Okrenite klamericu naopako i protresite je da vidite možete li ukloniti bilo koju spajalicu.

2

Pokušaj otvaranja gornjeg dijela klamerice. Ako možete, uklonite postojeće spajalice iz časopisa. Zatim odmotajte jedan kraj spajalice i pokušajte ukloniti zaglavljenu spajalicu s glave klamerice. Spojnicu zalijepite izvana u glavu klamerice ako ne možete otvoriti gornji dio. Pogledajte možete li ukloniti zaglavljenu spajalicu povlačenjem prema dolje.

3

Umetnite ravni kraj odvijača s ravnom glavom u usta klamerice ako ne možete otvoriti gornji dio klamerice. Upotrijebite odvijač kao uporište za otvaranje vrha klamanja.