Kako blokirati adrese e-pošte u AOL-u

Vaš račun e-pošte AOL ne samo da vam omogućuje stvaranje mapa za pohranu poslovne i osobne e-pošte, već i blokiranje e-pošte pojedinaca, usluga i poduzeća. Značajka vam omogućuje blokiranje najviše 1000 adresa e-pošte i ne zahtijeva preuzimanje dodatka, pristup aplikaciji treće strane ili kupnju posebnih upravljačkih programa. Ako želite, možete i deblokirati adrese e-pošte. Značajki blokiranja AOL-a dostupna je putem komponente Mail Controls.

Blokiranje e-adresa korištenjem AOL radne verzije prije 10.1

1

Prijavite se na svoj AOL račun i unesite ključnu riječ "Upravljanje poštom" u okvir za pretraživanje na vrhu zaslona aplikacije. Pritisni enter."

2

Kliknite krug pored "Blokiraj poštu s adresa koje sam odredio". U tekstni okvir unesite adrese e-pošte pojedinaca ili tvrtki koje želite blokirati. Unesite zarez da biste odvojili svaku adresu e-pošte.

3

Kliknite "Spremi" kad završite s unosom adresa e-pošte.

Blokiranje e-adresa pomoću verzije AOL Desktop 10.1

1

Prijavite se na svoj AOL račun i kliknite ikonu "Mail".

2

Kliknite "Postavke", a zatim "Kontrole neželjene pošte". Kliknite "Uredi neželjene kontrole" da biste pokrenuli kontrole pošte AOL Desktop 10.1.

3

Kliknite krug pored "Blokiraj poštu s adresa koje sam odredio." U tekstni okvir unesite adrese e-pošte pojedinaca ili tvrtki koje želite blokirati. Unesite zarez da biste odvojili svaku adresu e-pošte.

4

Kliknite "Spremi" kad završite s unosom adresa e-pošte. Kliknite "U redu" kada se zatraži poruka "Vaše su promjene spremljene". Ponovno kliknite "Spremi" da biste dovršili postavke u prozoru "Postavke - pošta". Zatvorite prozor "Postavke - Pošta".