Kako zamotati riječi u Photoshop

Tekst možete unositi u dva načina kada upotrebljavate Adobe Photoshop. Možete koristiti način točke teksta u kojem je svaki redak teksta zaseban odlomak. Međutim, za umotavanje riječi u odlomak, umjesto toga možete upotrijebiti značajku Paragraph Type. Kontrole teksta točke možete također pretvoriti u kontrole tipa odlomka.

Način vrste odlomka

Da biste stvorili tekstualni okvir koji automatski premotava riječi, odaberite jedan od alata Tip, ovisno o željenoj orijentaciji teksta. Kada kliknete unutar radnog dokumenta, prikazat će se okvir za tekst. Povucite kutove okvira dok pritiskate tipku “Alt” do procijenjene veličine koja će vam trebati za vaš odlomak. Kada otpustite tipku miša, otvara se dijaloški okvir Paragraph Text Size. Konfigurirajte dimenzije i opcije odlomka za svoj blok teksta. Kad zatvorite okvir, tada možete u tekst unijeti tekst i riječi će se umotati u okvir.

Pretvori točku u način rada s odlomkom

Ako ste za sliku stvorili tekstne okvire u načinu točke, okvire možete pretvoriti u način paragrafa kako biste postigli umotavanje teksta u okvir. Otvorite ploču Slojevi s otvorenim projektom u radnom prostoru, a zatim odaberite sloj teksta za uređivanje na ploči. Odaberite opciju Type, a zatim odaberite opciju za pretvaranje u tekst odlomka.