Kako premjestiti aplikacije na drugi zaslon na iPadu

Mnogo iPad aplikacija korisno je za vlasnika tvrtke, od aplikacija za praćenje analitičkih podataka vašeg web mjesta do aplikacija koje prate cijene zrakoplovnih karata ili upravljaju vašim financijama. Svaki zaslon na iPadu može sadržavati do 20 ikona aplikacija. Kad dosegnete to ograničenje, uređaju se dodaje novi zaslon. Ne trebate čekati dok se zaslon ne napuni da biste aplikaciju premjestili na drugi zaslon; uobičajeno je da korisnici iPada ručno premještaju aplikacije na drugi zaslon kako bi ih grupirali, na primjer, ako imaju sve poslovne aplikacije na jednom zaslonu, a igre na drugom.

1

Dodirnite i držite prst na bilo kojoj ikoni aplikacije na početnom zaslonu iPada dok se sve aplikacije ne počnu tresti.

2

Dodirnite i držite prst na aplikaciji koju želite premjestiti. Povucite prstom po zaslonu da biste pomaknuli aplikaciju dok je držite.

3

Povucite aplikaciju na desni rub zaslona da biste otvorili novi zaslon.

4

Otpustite prst sa zaslona iPada da biste aplikaciju postavili na novi zaslon.

5

Nastavite premještati aplikacije između zaslona na ovaj način. Ako želite vratiti aplikaciju na prethodni zaslon, premjestite je na lijevu stranu zaslona umjesto na desnu.

6

Dodirnite gumb "Početna" da biste zaključali aplikacije na mjestu kad ih završite s premještanjem.