Kako pomnožiti potencijom u Excelu

Kada pomnožite broj sa potencijom, zapravo taj broj množite sam od sebe broj puta jednak potenciji. To znači da je, na primjer, 2 pomnoženo sa snagom 3 isto što i 2 x 2 x 2. Iako je osnovne aritmetičke simbole prilično lako shvatiti u programu Microsoft Excel, upotreba eksponenata možda nije toliko očita, ali program to čini dati vam dvije različite metode množenja broja sa potencijom.

Koristeći Caret

1

Otvorite proračunsku tablicu Microsoft Excel 2010 u kojoj trebate pomnožiti broj sa potencijom u formuli.

2

Kliknite ćeliju koja sadrži vašu formulu, a zatim kliknite traku s formulama iznad proračunske tablice. Postavite kursor odmah iza broja koji želite pomnožiti sa potencijom.

3

U traku s formulama unesite karetu - "^", a zatim unesite snagu. Na primjer, da pomnožite 3 u stepen 4, unesite "3 ^ 4" i pritisnite "Enter" da biste dovršili formulu.

Korištenje POWER

1

Otvorite proračunsku tablicu Excel 2010 u kojoj trebate pomnožiti broj sa potencijom.

2

Kliknite praznu ćeliju i upišite sljedeću formulu:

= SNAGA (x, y)

Gdje je "x" broj koji želite pomnožiti, a "y" snaga s kojom ga želite pomnožiti.

3

Pritisnite "Enter" da biste dovršili formulu.