Kako poslati PDF datoteke putem Gmaila

PDF je jedan od najčešćih formata koji se koristi za slanje i primanje dokumenata. PDF format posebno je koristan pri slanju profesionalnih dokumenata, poput ugovora, jer zadržava izvorno oblikovanje dokumenta i sprečava primatelja da unosi promjene. Gmail, besplatna usluga e-pošte koju pruža Google, može slati PDF privitke sve dok je ukupna veličina privitka manja od 25 MB.

1

Prijavite se na Gmail i kliknite "Nova poruka".

2

Unesite adresu e-pošte primatelja, naslov i tekst vaše e-pošte.

3

Kliknite "Priloži datoteku" i odaberite PDF datoteku koju želite priložiti; kliknite "Otvori" da biste dodali privitak u svoju poruku. Kliknite "Pošalji" kada budete spremni za slanje e-pošte.