Kako napisati veliko slovo svake riječi u programu Microsoft Word

Alati za promjenu velikih i malih slova u programu Microsoft Word omogućuju vam masovne promjene u stilu velikih i malih slova teksta, uključujući mogućnost pisanja velikog slova svake riječi velikim slovima. Korištenje alata Promjena slova štedi vrijeme potrebno za ručnu promjenu teksta dokumenta. Ako pogriješite ili kasnije promijenite mišljenje, možete vratiti tekst na velika i mala slova.

1

Označite tekst koji želite napisati velikim slovom. Ako želite sav tekst u dokumentu napisati velikim slovom, pritisnite "CTRL + A".

2

Kliknite karticu "Početna" da biste učinili dostupnim odjeljak Font na vrpci.

3

Kliknite padajući izbornik "Aa" koji se nalazi u odjeljku Font na vrpci, a zatim odaberite "Kapitaliziraj svaku riječ".